biospektrum-01

     ČAKRE PRED TERAPIJAMI      ČAKRE PO 20 MIN BIOKOMORE     ČAKRE PO  5X  TERAPIJI

biospektrum-02         

         PRIKAZ DELOVANJA BISOPECTRUM TEHNOLOGIJE NA     

                  ENERGIJSKO POLJE ČLOVEKA IN NA ČAKRE

biospektrum-03

ENERGIJSKO POLJE ALI AURA PRED IN PO BIOSPECTRUM TERAPIJAH