ZHOULIN BIO-SPECTRUM d.o.o.

Ižanska cesta 2a, Ljubljana

Tel. za naročanje: 01/ 366 31 31

www.biospectrum.si

info@biospectrum.si

 

ZHOULIN BIO-SPECTRUM d.o.o. 

 ID DDV: 90723325 MŠ: 5380600000